Tartar miniatures, 75 mm. Sculptor Ruslan Vorobyov.