Ἀθηνᾶ. Γιγαντομαχία / Athena. The Gigantomachy
Ἀθηνᾶ. Γιγαντομαχία / Athena. The Gigantomachy
Ἀθηνᾶ. Γιγαντομαχία / Athena. The Gigantomachy
I finished my version of Athena in january and did pictures only now.
Called this piece "γιγαντομαχία" (Gigantomachy, Battle with giants).
It more fast scetch but not long and detailed work. I tried to catch some tiredness mood after hard battle.

Wonderful bust sculpted by Anastasiya Podorozhna for Alexandros Models.
I did small conversion - hair instead helmet.