Silver MP Modelismo Estático de Zaragoza 2013
Gold MP Soldat de Plom 2012
Gold & BOS MP Modelismo Estático Donosti 2012
Andrea Special Award 2013
Silver MP Torrent AMT2012