Un maravilloso busto del tandem Stormtrooper / Carl Reid.

A superb bust from Stormtrooper / Carl Reid.